afwerken

afwerken
{{afwerken}}{{/term}}
[de laatste hand leggen aan] finish (off)
[volbrengen] finish (off)complete
voorbeelden:
1   het afwerken van houtwerk woodwork finishing
     een opstel/roman afwerken add the finishing touches to an essay/novel
     〈figuurlijk〉 van afwerken houden like to finish what one has started
     iets netjes/grondig afwerken make a thorough job of something
2   een programma afwerken complete a programme
     heel wat afwerken get a lot of work done

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”